ប្រហែលគ្មានទេយើងអ្នកអត់ល្បីចឹង😭😢💗បើចង់ធ្វើត្រូវដាក់#(kon_mak_na)#គប់1សង់10យាយមែន💯💕 #នាទីធ្លាក់like #fan__lisa💗☺️🤟 TikTok Analytics | TikStar

In one sentence: This is a tiktok video published by Lîßä Mâñôbāñ◻️. The video has now received more than 368 likes, 84 comments, and 8 shares. It is deeply loved by fans. The following is the specific data and video of this video. Address, you can complete the operation on this page by clicking play or bookmarking the video.

ប្រហែលគ្មានទេយើងអ្នកអត់ល្បីចឹង😭😢💗បើចង់ធ្វើត្រូវដាក់#(kon_mak_na)#គប់1សង់10យាយមែន💯💕 #នាទីធ្លាក់like #fan__lisa💗☺️🤟
Other

ប្រហែលគ្មានទេយើងអ្នកអត់ល្បីចឹង😭😢💗បើចង់ធ្វើត្រូវដាក់#(kon_mak_na)#គប់1សង់10យាយមែន💯💕 #នាទីធ្លាក់like #fan__lisa💗☺️🤟

# គប់1សង់10យាយមែន💯💕 # នាទីធ្លាក់like # fan__lisa💗☺️🤟

Time: 10s

Post: 10.08.2021

Lîßä Mâñôbāñ◻️

Followers: 7.6K

Videos: 145

 • Views
  1.1K

  Lîßä Mâñôbāñ◻️'s Avg.Views=145

 • Likes
  368

  Lîßä Mâñôbāñ◻️'s Avg.Views=313

 • Comments
  84

  Lîßä Mâñôbāñ◻️'s Avg.Views=5

 • Shares
  8

  Lîßä Mâñôbāñ◻️'s Avg.Views=2

 • Likes/Views
  31.5068%

  Lîßä Mâñôbāñ◻️'s Avg.Views=247.2078%

 • Comments/Views
  7.1918%

  Lîßä Mâñôbāñ◻️'s Avg.Views=3.2580%

 • Shares/Views
  0.6849%

  Lîßä Mâñôbāñ◻️'s Avg.Views=0.8826%

Latest videos

 • បេីមិនជឿកុំប្រមាថ😮😱😱#fypシ #គប់1សង10វីដេអូ #fan_lisa💗👑🙈 #នាទីធ្លាក់likeបានជះមកដល់ហើយ😂
  Other
  00:10
  បេីមិនជឿកុំប្រមាថ😮😱😱#fypシ #គប់1សង10វីដេអូ #fan_lisa💗👑🙈 #នាទីធ្លាក់likeបានជះមកដល់ហើយ😂
  265 76
  11.09.2021
 • មានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនឹងអត់😂😊#123456789 #fan_girl_lisa🐒✨🕊 #fypシ
  Other
  00:11
  មានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនឹងអត់😂😊#123456789 #fan_girl_lisa🐒✨🕊 #fypシ
  636 181
  10.24.2021
 • sorry pgហេីយក៏សុំទេាសអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ💗😪#fan__gril__blackpink🌈🦋 #ឲ្យ❤️ម្នាក់មួយផងបងៗ😊 #កុំរឹកពេកអ្នកពុងមើល #12345678910_vin #នាទីធ្លាក់like
  Other
  00:10
  sorry pgហេីយក៏សុំទេាសអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ💗😪#fan__gril__blackpink🌈🦋 #ឲ្យ❤️ម្នាក់មួយផងបងៗ😊 #កុំរឹកពេកអ្នកពុងមើល #12345678910_vin #នាទីធ្លាក់like
  296 84
  10.21.2021

Similar Videos

 • You have to love yourself before you can let others love you. #FreeFreeDance
  Other
  00:59
  You have to love yourself before you can let others love you. #FreeFreeDance
  213K 25.3K
  04.02.2021
 • #сердючка #пародии #веркасердючка
  Other
  00:14
  #сердючка #пародии #веркасердючка
  1.5M 62.6K
  04.02.2021
 • Strane abitudini medioevali #impariamoinsieme #impararediverte #imparacontiktok
  Other
  00:11
  Strane abitudini medioevali #impariamoinsieme #impararediverte #imparacontiktok
  85.8K 7K
  04.02.2021
 • ปัสสาวะบ่อยเป็นสัญญาณบอกโรค จริงหรือ ? #ปัสสาวะบ่อย #ปัสสาวะเป็นโรค #ปัสสาวะเป็นเลือด #ชัวร์ก่อนแชร์#ข่าวTikTok
  Other
  00:180
  ปัสสาวะบ่อยเป็นสัญญาณบอกโรค จริงหรือ ? #ปัสสาวะบ่อย #ปัสสาวะเป็นโรค #ปัสสาวะเป็นเลือด #ชัวร์ก่อนแชร์#ข่าวTikTok
  96.1K 6K
  04.04.2021
 • Another Fourze #sieunhannhatban #mêsiêunhân #bhmedia
  Other
  00:89
  Another Fourze #sieunhannhatban #mêsiêunhân #bhmedia
  23.2K 589
  04.03.2021
 • já te amo tanto vou cuidar sempre vc amigo 🙏❤️#felina_cris_oficial
  Other
  00:14
  já te amo tanto vou cuidar sempre vc amigo 🙏❤️#felina_cris_oficial
  4.2K 417
  04.02.2021

Other Videos

 • ME AYUDAN AYEGAR ALOS 17K DE SEDIDORES #VIRAL #TIKTOKPONMEENOARATY #TIKTOK #VIRALES #PORFA
  00:12
  ME AYUDAN AYEGAR ALOS 17K DE SEDIDORES #VIRAL #TIKTOKPONMEENOARATY #TIKTOK #VIRALES #PORFA
  840 123
  11.15.2021
 • #GARNIX #heromusik #fürdich #fy @hero.musik
  Public Figure
  00:15
  #GARNIX #heromusik #fürdich #fy @hero.musik
  691 64
  11.30.2021
 • #LosDioses #anuel #ozuna #comedianteenjefe #DeivisCorrea #muytuktok #parati #fyp #tiktok #foryou #tiktokarena #trap
  Public Figure
  00:14
  #LosDioses #anuel #ozuna #comedianteenjefe #DeivisCorrea #muytuktok #parati #fyp #tiktok #foryou #tiktokarena #trap
  8.3K 265
  02.02.2021
 • I stay ever ready to slay with my stylish hairstyle with SetWet Electric Spikes ultimate hold.what about you? #SetWet #StaySexyForever #Rating10on10
  Entertainment
  00:21
  I stay ever ready to slay with my stylish hairstyle with SetWet Electric Spikes ultimate hold.what about you? #SetWet #StaySexyForever #Rating10on10
  657 71
  11.02.2021
 • #foto #fotografia #divertido #gracioso #funnyphoto #newmusic #spotify #fyp #parati 🎧 Stream Lunavela on @spotify #brandnewtracks 🔥
  Other
  00:12
  #foto #fotografia #divertido #gracioso #funnyphoto #newmusic #spotify #fyp #parati 🎧 Stream Lunavela on @spotify #brandnewtracks 🔥
  5.3K 57
  11.30.2021
 • Gõ cửa trái tim 🍑
  Other
  00:10
  Gõ cửa trái tim 🍑
  23.4K 2.9K
  11.10.2021