Di Di TikTok -@di.thanhthanh TikTok Analytics | TikStar

Di Di TikTok

Check out Di Di Tiktok analytics report

Di Di TikTok

Di Di

TikTok scan to view TikToker' homepage:
Country/Region: Di Di tiktok VN
Language: VN
Categories: Other
Monitor
Compare
 • No.4135

  Global Ranking

 • No.96

  Ranking

 • 3.1M

  Followers

 • 217

  Videos

 • 62.4M

  Views

 • 32.5M

  Likes

Di Di tiktok Introduction

Di Di is a tiktok influencers from the VN with 3.1M followers. His/her video classification is Public Figure in tiktok. Many people who follow him/her are because of his/her classification. She has published more than 217 videos, with a cumulative total of 32.5M likes, and a total of 3.1M fans. In the current tiktok ranking in the United States, he/she ranks No. 4135 and ranks No. 96 globally.

Here are some more information about Di Di:

Di Di tiktok homepage link: https://www.tiktok.com/@Di Di

Di Di Instagram: https://www.instagram.com/dithanhthanh

Di Di Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2bYhfG-udcoEvBtWMT_nYw

Di Di Twitter: unkonw

Also, the most commonly and popular used tiktok hashtags in Di Di 's most famous tiktok videos are these:

#didi#vacaiket#muonroimasaocon#stct#troioicaiquanquegiday#phepthuatwinx#tiensa3#condao#yeuvietnam#gioitreviet#vudieuxuongkhop#anhmattachamnhau#bien#tara#doibaitinhca#domdom#gainhatdo#dance#ghedep#tinhbandieuky

The following is a data description Di Di tiktok:

In the past 7 days, he/she has released for following 2 videos, gained 15594 fans, 5462136 views, 441066 likes, 4622 comments and 2355 shares

In the past 30 days, he/she has released 10 videos, gained 74245 fans, -254942058 views, 1226259 likes, -244125 comments and -221120 shares. not only that,

His/her average playback of each video reached 287.6K, an average of 149.7K likes per video, an average of 402 per video, and an average of 129 sharing times per video

His/her best and the first three best videos played 10892926, 4112675, respectively. These three videos are: Tết này hông biết có được về quê ăn Tết hông đây huhu Các cậu quê ở đâu? Thử cmt xem có là đồng hương của nhau không nàoo ^^ (IG: dithanhthanh) #didi; Tưởng gì chứ ảo thuật thì cũng dễ thôi mà 😂 Có ai đoán được Di đang quay nhạc chế về gì không nhỉ? @longc.nguyen @nhiyennguyenn_1905 @cuongkido #didi;

Video Post Views Likes Comments Shares
05.10.2021 122.6K 29K 238 95
05.08.2021 1M 190.2K 1K 554
05.07.2021 384.1K 57.9K 339 67
05.06.2021 203.9K 35.1K 325 62
05.01.2021 143.9K 20K 198 54
04.30.2021 71.6K 9.7K 461 23
04.28.2021 1.1M 130.4K 451 423
04.27.2021 1.1M 132.5K 804 533